Servisiranje

Optika

Program kompanije ME-OPTA u okviru servisiranja i montaže je vrlo širok i raznolik.
To podrazumeva servisiranje i montažu svih uređaja i instrumenata u kojima je zastupljena optika:


Mehanika

Servisiranje u oblasti mehanike odnosi se na obradu oštećenih zaptivnih površina

koje se nalaze na delovima kao što su:


Imajući u vidu širok asortiman materijala, od kojih su napravljeni delovi za zaptivanje,
ME-OPTA je osvojila tehnologije za obradu površina na delovima koji su izrađeni od:

ME-OPTA radi obradu mehaničkih zaptivki na najsavremenijim LAPMASTER mašinama,
kao i proveru kvaliteta koju vršimo na LAPMASTER etalonima.

Veličina zaptivnih površina, odnosno njihovi prečnici, kreću se od 10 do 210 mm, a po potrebi i do 500 mm.

Oblik zaptivne površine ne mora biti kružni, može biti četvrtast ili neki drugi, površine od 1 cm² do 1250 cm².

Obradu zaptivnih površina ME OPTA radi u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta
koji su propisani za površine visokih zahteva tj. ravnosti, hrapavosti i sjaja.
Metode provere ovih karakteristika su u skladu sa metodama koje se primenjuju u finoj mehanici i optici.